TeamViewer

 • TeamViewer Business

  0 out of 5

  TeamViewer Business 14 – מיועד לאנשי תמיכה בודדים ומנהלי מערכת.
  בגרסת רישיון ה- Business ניתן להשתמש בחשבון על התקן אחד בלבד.
  כגון: מחשבים,שרתים או התקנים ניידים.
  מסופק בהורדה דיגיטלית ברישוי שנתי

  המחיר כולל: סיוע בהתקנה ראשונית והדרכת שימוש במחשבי הלקוח (ההתקנה תתבצע בשליטה מרחוק)

  ערוצים / משתמשים נוכחיים: 1 | נקודות קצה: ללא הגבלה
  ניהול התקנים בלתי מאוישים: עד 200 | פגישות ומצגות: כן (עד 5 משתתפים)
  תמיכה מרחוק מיידית וגישה ללא השגחה: כן

  קישוריות בין פלטפורמות רבות: ניתן חלקית
  ניהול ומנהלה: ניתן חלקית

  התאמה אישית ושילוב: ניתן חלקית

  ללא תמיכה מרחוק בהתקנים ניידים (ניתן להוסיף בתוספת תשלום)
  ללא ניתוב רב-ערוצי להשגת ביצועים מעולים

  ללא תמיכה מועדפת (12 חודשים)
  ללא עבודת צוות ודוחות

  1,870 ₪ כולל מע"מ
 • TeamViewer Premium

  0 out of 5

  TeamViewer Premium 14 – מיועד לצוותי תמיכה קטנים או בודדים הזקוקים למאפיינים מתקדמים.
  בגרסת רישיון ה- Premium ניתן להשתמש ברישוי עד 50 משתמשים.
  מסופק בהורדה דיגיטלית ברישוי שנתי

  רישיון צף | ערוצים / משתמשים נוכחיים: 1 | נקודות קצה: ללא הגבלה
  ניהול התקנים בלתי מאוישים: עד 400 | פגישות ומצגות: כן (עד 15 משתתפים)
  ניתוב רב-ערוצי להשגת ביצועים מעולים: כן | תמיכה מרחוק מיידית וגישה ללא השגחה: כן
  התאמה אישית ושילוב: כן | קישוריות בין פלטפורמות רבות: כן | עבודת צוות ודוחות: כן

  ניהול ומנהלה: ניתן חלקית

  ללא תמיכה מועדפת (12 חודשים)
  ללא תמיכה מרחוק בהתקנים ניידים (ניתן להוסיף בתוספת תשלום)

  3,496 ₪ כולל מע"מ
 • TeamViewer Corporate

  5.00 out of 5

  TeamViewer Corporate 14 – מיועד לצוותי תמיכה גדולים הזקוקים לסשנים מקביליים
  בגרסת רישיון ה- Corporate ניתן להשתמש ברישוי עד 200 משתמשים.
  מסופק בהורדה דיגיטלית ברישוי שנתי

  רישוי צף | ערוצים / משתמשים נוכחיים: 3 | נקודות קצה: ללא הגבלה
  ניהול התקנים בלתי מאוישים: עד 1000 פגישות ומצגות: כן (עד 25 משתתפים)
  ניתוב רב-ערוצי להשגת ביצועים מעולים: כן | תמיכה מרחוק מיידית וגישה ללא השגחה: כן
  ניהול ומנהלה: כן | התאמה אישית ושילוב: כן | קישוריות בין פלטפורמות רבות: כן
  עבודת צוות ודוחות: כן | ניהול ומנהלה: כן | תמיכה מועדפת (12 חודשים): כן

  ללא תמיכה מרחוק בהתקנים ניידים (ניתן להוסיף בתוספת תשלום)

  7,708 ₪ כולל מע"מ