Filter

גיבוי נתונים
גיבוי נתונים בטכנולוגיית המידע כיום מתייחס לעשיית עותקים של נתונים כך שאלו יכולים לשמש לשחזור המידע המקורי לאחר אירוע קריטי בארגון הגורם לאובדן הנתונים המקוריים מאמצעי אחסון הנתונים שבו הם הוחזקו.

גיבויים אלו משמשים בעיקר לשתי מטרות: הראשונה היא לשחזר מידע בעקבות אסון, או כפי שהוא מוגדר בקרב אנשי המחשוב:
“התאוששות מאסון” והשנייה היא לשחזר מידע שנמחק או הושחת.
הגיבויים לרוב, הינם קו ההגנה האחרון כנגד איבוד נתונים וזאת מכיוון שהם השיטה הכי פחות נוחה והכי פחות ממוקדת להתגברות על אובדן כזה.

מערכת גיבוי נתונים מכילה לפחות עותק אחד של כל הנתונים, דבר המביא לניסיונות לחסוך בשטח האחסון הנדרש.

ארגון שטח האחסון וניהול הגיבוי עצמו הם לרוב החלק המורכב יותר במשימת הגיבוי כאשר ישנן אפשרויות רבות למערכת האיחסון הדרושה.
ישנן דרכים שונות רבות בהן התקנים אלו יכולים לספק בין היתר גם לאבטחת נתונים, לניידות וביצועים מהירים. מאחר והגיבוי אמין ועדכני הוא דורש משאבי זיכרון וזמן, תדירות הגיבויים תלויה בחשיבות השינויים שהמידע עבר, ובתדירות התרחשותם.
לפני משלוח נתונים אל מערכת האחסנה יש לבחור אותם, להוציא אותם ולעתים אף לבצע בהם שינויים ובמהלך השנים פותחו תוכנות רבות בכדי לבצע זאת כהלכה ללא טעויות.
כמו כן פותחו שיטות של אופטימציות עבור קבצים פתוחים, מקורות נתונים פעילים כמו גם דחיפה, הצפנה ביטול כפילות ועוד.
מורכבות תהליך הגיבוי הביאה לפיתוח שיטות רבות לאימות של הנתונים ולהגדרת רמת האמינות שלהן מבחינה טכנית; כאשר נקודה נוספת שאותה יש לקחת בחשבון היא הגורם האנושי המעורב בתהליך.

בשל חפיפה ניכרת בטכנולוגיה, ישנו בלבול ניכר בין גיבוים וגיבוי מערכות לבין ביצוע ארכוב ומערכות סובלניות לתקלות.
ההבדל בין ארכיונים לבין גיבויים הוא בכך שארכיון מהווה עותק ראשי של הנתונים בעוד גיבוי מהווה עותק משני שלו.
בעוד שגיבוי יוצא מנקודת הנחה כי נתונים הלכו לאיבוד הרי שמערכות סובלניות לתקלות יוצאות מנקודת הנחה שהנתונים לא אבדו באמת.

בעידן הדיגיטלי של היום, כל המידע של העסק נשמר בצורה דיגיטלית על גבי מחשבים וציוד חומרה כלשהו. קורה לא אחת שלפעמים גם לא באשמת בית העסק, שמידע כזה או אחר אובד, בין אם זה מתקלות חומרה מגוונות שלפעמים גם פוגעות בדיסק הקשיח, וירוסים או תוכנות זדוניות, כמו גם מקרים של שריפה או סתם טעות אנוש ישנן עוד המון סיבות ודוגמאות נפוצות לאובדן מידע חיוני.
אך רק כאשר אתה כבעל עסק חווה זאת, אתה מבין שיש צורך אמיתי לבצע גיבוי למחשבים הקיימים בעסק או בבית.

תוכנות הגיבוי המשווקות אצלנו כוללות את מיטב השמות הגדולים בתחום זה, ניתן למצוא את פתרונות לגיבוי מקומי, גיבוי מרחוק או גיבוי של מערכות מחשוב וירטואליות, כגון: Veritas, ArcServe, Veeam ועוד.

ניתן גם לקבל מענה לגיבויים של שרתים מסוג זן באמצעות Alike מבית קוודריק.