Veeam

 • Veeam Backup Essentials v9

  כולל גם את Veeam Backup & Replication and Veeam ONE
  גרסה רזה המותאמת לעסקים קטנים ובינוניים עד 250 עובדים. מוגבל עד ל-6 Socket.
  מיועד לגיבוי סביבות וירטואליות. מסופק בהורדה דיגיטלית.

  התוכנה נמכרת יחד עם חוזה תחזוקה לשנה.
  ניתן לקבל גם חוזה תחזוקה לשלוש שנים על פי דרישה מראש ובתוספת תשלום.

 • Veeam Availability Suite v9

  כולל גם את Veeam Backup & Replication and Veeam ONE
  גרסה רחבה המותאמת לעסקים וארגונים גדולים. ללא הגבלת מס’ המעבדים. מיועד לגיבוי סביבות וירטואליות רחבות. מסופק בהורדה דיגיטלית.
  התוכנה נמכרת יחד עם חוזה תחזוקה לשנה. ניתן לקבל גם חוזה תחזוקה לשלוש שנים על פי דרישה מראש ובתוספת תשלום.

WhatsApp chat