Microsoft Servers

Microsoft Servers

 • Core CAL User

  0 out of 5

  CoreCAL SNGL LicSAPk OLP NL UsrCAL
  רישיון גישה בודד למשתמשים – CAL User

  ערכת רישוי פתוח עבור שרת חדש/קיים מסוג Core
  יתרונות לגישת מכשיר (User):
  1. רישיון עבור כל משתמש בכדי לגשת לשרת.
  2. לעובדים בעלי גישה מרחוק באמצעות התקנים מרובים.
  3. לחברות שיש בהם יותר מכשירים מאשר משתמשים.

  1,960  כולל מע"מ
 • Core CAL Device

  0 out of 5

  CoreCAL SNGL LicSAPk OLP NL DvcCAL
  רישיון גישה בודד לתחנת עבודה – CAL Device

  ערכת רישוי פתוח עבור שרת חדש/קיים מסוג Core
  יתרונות לגישת מכשיר (Device):
  1. רישיון גישה למכשיר המחובר לשרת
  2. אידיאלי עבור לקוחות עם מספר משתמשים בהתקן/עמדת עבודה אחת

  1,471  כולל מע"מ
 • SQL Server Std Core 2016

  0 out of 5

  Microsoft SQL Server Std Core 2016
  מיועד לשרת בעל מעבד 2 ליבות. אין צורך ברישיונות גישה (CALs)
  (במידה והמעבד הינו בעל 4 ליבות יש לרכוש 2 רשיונות)
  גרסת הסטנדרט –
   מסופקת בהורדה אלקטרונית
  ניתן ברישוי פתוח רב משתמשים

  16,363  כולל מע"מ
 • SQL 2016 Device CAL

  0 out of 5

  SQLCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL
  רישיון גישה בודד לתחנת עבודה – CAL Device
  ערכת רישוי פתוח עבור שרת חדש/קיים

  1,021  כולל מע"מ
 • SQL 2016 User CAL

  0 out of 5

  SQLCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL
  רישיון גישה בודד למשתמש – CAL USER
  ערכת רישוי פתוח עבור שרת חדש/קיים

  1,101  כולל מע"מ
 • Exchange Server Enterprise 2016 Device CAL

  0 out of 5

  ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs
  רישיון גישה בודד לתחנת עבודה – CAL Device
  ערכת רישוי פתוח עבור שרת חדש/קיים

  380  כולל מע"מ
 • Exchange Server Enterprise 2016 User CAL

  0 out of 5

  ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL woSrvcs
  רישיון גישה בודד למשתמש – CAL USER
  ערכת רישוי פתוח עבור שרת חדש/קיים

  420  כולל מע"מ
 • Exchange Server Standard 2016 Device CAL

  0 out of 5

  ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL
  רישיון גישה בודד לתחנת עבודה – CAL Device
  ערכת רישוי פתוח עבור שרת חדש/קיים

  420  כולל מע"מ
 • Exchange Server Standard 2016 User CAL

  0 out of 5

  ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL
  רישיון גישה בודד למשתמש – CAL USER
  ערכת רישוי פתוח עבור שרת חדש/קיים

  480  כולל מע"מ
 • Exchange Server 2016 Enterprise

  0 out of 5

  ExchgSvrEnt 2016 SNGL OLP NL
  רישוי Enterprise:
  נועד לארגונים גדולים יותר המצריכים מספר רב יותר של מסדי נתונים של תיבות דואר.

  מהדורה זו תומכת במספר מסדי נתונים של תיבות דואר הנע בין 1 ל- 100.

  20,900  כולל מע"מ
 • Project Server 2019 Device CAL

  0 out of 5

  PrjctSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL
  רישיון גישה בודד לתחנת עבודה – CAL Device
  ערכת רישוי פתוח עבור שרת חדש/קיים

  848  כולל מע"מ
 • Project Server 2019 User CAL

  0 out of 5

  PrjctSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL
  רישיון גישה בודד למשתמש – CAL USER
  ערכת רישוי פתוח עבור שרת חדש/קיים

  1,119  כולל מע"מ
 • Exchange Server 2016 Standard

  0 out of 5

  ExchgSvrStd 2016 SNGL OLP NL
  רישוי Standard:
  מהדורה זו מיועדת לדרישות תיבת דואר של ארגונים קטנים עד בינוניים.
  מתאימה גם לתפקידים שאינם של תיבת דואר בפריסת Exchange גדולה יותר.
  מהדורה זו תומכת ב- 1 עד 5 מסדי נתונים של תיבות דואר.

  3,850  כולל מע"מ
 • SharePoint 2019 Device CAL

  0 out of 5

  SharePoint Std CAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL
  רישיון גישה בודד לתחנת עבודה – CAL Device
  ערכת רישוי פתוח עבור שרת חדש/קיים

  יתרונות לגישת מכשיר (Device):
  1. רישיון גישה למכשיר המחובר לשרת.
  2. אידאלי עבור לקוחות עם מספר משתמשים במכשיר אחד.

  486  כולל מע"מ
 • SharePoint 2019 User CAL

  0 out of 5

  SharePoint Std CAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL
  רישיון גישה בודד למשתמש – CAL USER
  ערכת רישוי פתוח עבור שרת חדש/קיים

  יתרונות לגישת משתמש (USER):
  1. רישיון עבור כל משתמש בכדי לגשת לשרת.
  2. לעובדים בעלי גישה מרחוק באמצעות התקנים מרובים.
  3. לחברות שיש בהם יותר מכשירים מאשר משתמשים.

  630  כולל מע"מ
 • SharePoint Server 2019

  0 out of 5

  Share Point Svr 2019 SNGL OLP NL
  ערכת רישוי פתוח ללא CALs
  רישיונות גישה ניתן לרכוש בנפרד

  34,063  כולל מע"מ
 • Project 2019 Standard

  0 out of 5

  Prjct 2019 SNGL OLP NL
  מסופק ברישוי פתוח – תוכנית רישוי רב משתמשים

  2,890  כולל מע"מ
 • Project 2019 Professional

  0 out of 5

  PrjctPro 2019 SNGL OLP NL w1PrjctSvrCAL
  מסופק ברישוי פתוח בתוכנית רישוי רב משתמשים
  מסופק יחד עם רישיון גישה לשרת פרוג’קט סרבר
  מינימום הזמנה – 5 יח’

  5,500  כולל מע"מ
 • SQL Server Enterprise Core 2016

  0 out of 5

  SQL Svr Ent Core 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd
  מיועד לשרת בעל מעבד 2 ליבות. אין צורך ברישיונות גישה (CALs)
  (במידה והמעבד הינו בעל 4 ליבות יש לרכוש 2 רשיונות)
  גרסת האנטפרייז –
   מסופקת בהורדה אלקטרונית
  ניתן ברישוי פתוח רב משתמשים

  65,980  כולל מע"מ
 • SQL Server Standard 2016

  0 out of 5

  SQL Svr Std 2016 SNGL OLP NL
  גרסת הסטנדרט – מסופקת בהורדה אלקטרונית
  ניתן ברישוי פתוח רב משתמשים
  ברישוי זה יש לרכוש בנפרד רישיונות גישה לשרת (CALs)

  3,941  כולל מע"מ