Filter

אבטחת מידע נחשבת לפעילות שמטרתה: הגנה על מערכות מחשב מפני סיכונים המאיימים עליהן.
אבטחה כזאת כוללת אבטחה פיזית של המבנה שבו נמצאות מערכות המחשב, אבטחה של מערכות החומרה והתוכנה ואבטחה של המידע שנאגר בהן.
מאגרי מידע רבים, המשמשים יחידים, תאגידים ומדינות, נמצאים על גבי מחשבים בעלי גישה לאינטרנט.
בנוסף, גם למאגרים המבודלים מהאינטרנט ניתן לגרום נזק באמצעות גישה ישירה שאינה באמצעות הרשת. מאגרי מידע אלו כוללים מידע אישי, עסקי וביטחוני.
מרכיב מרכזי של תחום אבטחת המידע הוא הגנה על מאגרי מידע אלו מפני גישה בלתי מורשית למידע.

אבטחת מידע

כדי להגן על המידע ועל מערכות המידע, נעשה שימוש במגוון רחב של מערכות אבטחת מידע. מערכות אלו פרוסות בחתכים שונים בארגון, וכוללות:
הגנת המידע ביישומים שונים (הצפנה, ניהול הרשאות),
הגנת מערכת המידע ברמה הלוגית (הזדהות – מניעת גישה) וברמה הפיזית.
לדוגמה אבטחת יישום ובד בבד הגנה על גישה פיזית (דלתות וחלונות) בדרך אל מקום אחסון המידע – השרתים.

התקנה והגדרה של כלי אבטחת מידע אינה מבטיחה הגנה נאותה, כשם שקיומם של תותחים, מטוסים וצוללות אינה מבטיחה ניצחון במלחמה.
תורת הלחימה דורשת הבנה ארכיטקטונית, ראייה רחבה, ויכולת להפעיל טקטיקות הנובעות – הן מהראייה הרחבה, והן מתוך הבנה של “הפרטים הקטנים”.
עולם זה עוסק בראייה הארכיטקטונית, בתורת הלחימה, בהפעלה האסטרטגית של הטכנולוגיות ובטכניקה הכרוכה בהפעלת הכלים,
ומכאן – באבטחת ובהגנת תשתיות המחשוב הארגוניות והתשתיות שמחוץ לגבולות הארגון.

כשם שתשתית מהווה כר פורה לפעילויות תקיפה, כך גם קוד מקור יכול להוות “נשא” ל”קוד זדוני” שמטרתו להזיק למערכת או לשאוב ממנה מידע.
היישום, סובל ממספר אתגרי אבטחת מידע השונים מאתגרי האבטחה במערכות הפעלה ותקשורת.
התשתיות מפותחות בדרך כלל על ידי גורמים בינלאומיים רחבי היקף, וכאשר מתגלה “חור אבטחה”, נוהגים גופי ענק אלו להפיץ “עדכון” ותיקון.

תוכנות אבטחת מידע מתחלקות לשני סוגים עיקריים של יישומי תוכנה,
מצד אחד תוכנות הגנה על מידע ומצד שני תוכנות הפועלות באופן אקטיבי נגד מזיקים שונים כגון: וירוסים, רוגלות וכו’ הנקראות תוכנות אנטי וירוס.
בתוכנות האנטי וירוס הנמכרות אצלנו ניתן למצוא את ESET, Symantec, Opswat, Trend-micro.
בתוכנות ההגנה ניתן למצוא אצלנו את Paessler לניטור והגנת רשתות תקשורת ואת Netsparker להגנת אתרי אינטרנט.
בנוסף, ניתן למצוא אצלנו את Heimdal XDR כפאנל ניהול עם מודולים הכוללים מבחר רחב של הגנות לארגון.
כמו גם Splashtop הנחשבת כיום לתוכנת שליטה מרחוק לתמיכה או גישה מרחוק הטובה ביותר והמאובטחת ביותר הקיימת בעולם.